Hírlevél feliratkozás:

Adatkezelési szabályzat

2018. május 25. napján lépett hatályba a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, ismertebb nevén a GDPR. Az Elaforg 200 Kft is igazodik a fenti rendelet előírásaihoz, így frissítettük Adatkezelési szabályzatunkat, mely tájékoztatást nyújt arról, hogy az Elaforg 2000 Kft hogyan védi, tárolja adatait.